Jiří Kašík - zahradnictví

Palivové dřevo

Palivové dřevo


 

Polena sypaná 33cm

Druh dřeva

1 *PRMS

FŮRA 6 *PRMS

Čistý buk

1250.- Kč

7500.- Kč

Listnaté tvrdé

1200.- Kč

7200.- Kč

              *1 PRMS = dřevo nasypané do krychle 1x1x1m

 

 

 

 

 

 

Polena skládaná 33cm

Druh dřeva

1 *PRMR

FŮRA 4 *PRM

Čistý buk

1650.- Kč

6600.- Kč

Listnaté tvrdé

1600.- Kč

6400.- Kč

              *1 PRMR = *dřevo naskládané do krychle 1x1x1m

 

 

 

 

 

 

Štípaná polena v metrových délkách do pr. 12

Druh dřeva

1 *PRMR

FŮRA 4 *PRM

Čistý buk

1350.- Kč

5400.- Kč

Listnaté tvrdé

1300.- Kč

5200.- Kč

                              *1PRMR = *dřevo naskládané do krychle 1x1x1m

 

 

 

 

 

 

  

Ostatní dřeviny na dotaz. Ceník platný na rok 2017. Dřevo prodává Jiří Kašík, Postoupky 20, 767 01 Kroměříž ičo: 75173867.

Dopravu zajišťujeme individuálně.

 

Tvrdé listnaté dřeviny

Obecně platí, že tvrdé dřevo hoří pomalým, krásným plamenem a dlouho žhne. Tato dřeva hoří tzv. sálavým plamenem, zanechávají velké množství rozžhavených uhlíků, ze kterých sálá příjemné teplo po dlouhé hodiny. Tvrdé dřevo je žádanější a také dražší než dřevo měkké. Ve prospěch tzv. tvrdého dřeva hovoří obsah popelovin, který je oproti měkkému dřevu, při srovnatelném tepelném výkonu asi poloviční.

Další výhodou tvrdého dřeva je jeho množství ve vztahu k tepelnému výkonu. Pro vytápění daného prostoru je třeba o 30% více smrku oproti např. dubu, buku nebo jasanu (tvrdému dřevu). Je tedy méně náročné na velikost skladovacích prostor a na manipulaci. Při topení tvrdým dřevem se přikládá méně častěji než u měkkého dřeva.
Tvrdé dřevo je pro účely topení žádanější a obecně lze říci i vhodnější než dřevo měkké.

Buk

Patří mezi nejkvalitnější palivové dřevo vůbec, stejně jako habr. Hodí se jako ideální dřeva do krbu, kamen i kotlů. Rychle vysychají, lehce se zapalují a oheň z nich je živý se silně zářivými plameny. Vyznačují se vysokou výhřevností, hoří pomalu. Při hoření dochází k malému úniku jisker. Po rozřezání a naštípání je zapotřebí ihned uskladnit na krytém místě, protože velmi rychle trouchniví a výhřevnost se ztrácí.

Habr

Patří mezi nejkvalitnější univerzální palivová dřeva (vhodný do krbů, kamen i kotlů). Vyznačuje se vysokou výhřevností, poskytuje krásné a pokojné plameny s kouzelně světélkujícími rozžhavenými uhlíky. Jako palivové dřevo není příliš využíván z důvodu vysoké ceny. Oproti buku trochu pomaleji prosychá, má ale o něco lepší výhřevnost.

Jasan

Velmi kvalitní palivové dřevo s možností všestranného využití. Vlastnostmi se velmi podobá buku, má ovšem o něco horší výhřevnost (srovnatelnou s dubem). Velmi dobře hoří a dává málo sazí.

Dub

Dubové dřevo je velice ceněno pro svou tvrdost a pevnost. Je považováno za velmi vhodné dřevo na topení. Má skvělou výhřevnost (ovšem menší než buk, habr a akát) a hoří pomalým plamenem. Zanechává dlouho žhnoucí uhlíky. Při hoření dochází
k malému úniku jisker a dobře se štípe. Při hoření poskytuje méně pěkný obraz plamenů než dřevo bukové. Z tvrdých listnatých dřevin prosychá nejpomaleji. Na rozdíl od ostatních dřevin musí nejprve prosychat nepřikryto pod širým nebem. Tím ho déšť zbaví tříslovin, které obsahuje. Teprve pak je třeba ho uskladnit na jeden až dva roky pod přístřešek, aby proschlo.

Akát

Dřevo s vynikající výhřevností, nejvyšší z běžně dostupných dřevin (vyšší než habr nebo buk). Při spalování však způsobuje prudké vystřelování uhlíků, není tedy vhodné do krbu. Nevýhodou je, že uhlíky rychle vyhasínají a že zanechává velmi mnoho popela

(až 11,2 kg na metr krychlový dřeva).

Javor

Kvalitní palivové dřevo, výhřevností srovnatelné s břízou. Hoří dobře a trvale.

Měkké jehličnaté dřeviny (smrk, borovice, modřín)

Rychle vzplanou, uvolňují naráz mnoho tepla, ale hoří velmi rychle. Uhlíky rychle ztrácí žhavost. Pryskyřice, kterou ve velkém množství obsahují, způsobuje vystřelování žhavých uhlíků a zanášení komína a kotle.Mají menší výhřevnost než tvrdé listnaté dřeviny a jejich tedy zapotřebí větší množství. Jedinou výjimkou je borovice černá, která má výhřevnost srovnatelnou s bukem, ale její dostupnost pro využití jako palivové dřevo je minimální. Jsou vhodné pro zatápění a pro topení ve zplyňovacích kotlech. Jejich výhodou je nižší cena ve srovnání s tvrdým dřevem. Nedoporučují se pro topení v krbech, krbových kamnech ani pro kotle na dřevo či tuhá paliva.

Smrk

při hoření nádherně praská, třísky jsou ideální na zatápění

Modřín

při spalování uvolňuje nepatrně více kouře než u smrkového dřeva

Borovice

velmi rychle vysychá, lze ji snadno zapálit (vhodná na zatápění)

Měkké listnaté dřeviny (lípa, vrba, topol, olše)

Méně kvalitní palivová dřeva. Dávají málo tepla. Výhřevnost mají obdobou jako měkké jehličnaté dřeviny. Obsahují méně pryskyřice než jehličnaté dřeviny, takže jsou méně vhodné pro zatápění. Jejich výhodou bývá nízká cena. Lze je využívat pro topení ve zplyňovacích kotlech.

Topol

dobře se štípe a velmi rychle vysychá. Má nízkou výhřevnost a při spalování produkuje
velké množství létavého popílku.

Lípa

hoří dobře, ale krátce. Vhodná jen pro zatápění.

Bříza

Patří do měkkých dřev, ale svou výhřevností a vhodností pro účely topení je téměř srovnatelná s dubem a patří tedy mezi nejlepší palivová dřeva. Bříza má charakteristickou bílou kůru, která hoří i když je vlhká. Březové dřevo je žádané palivo, dává jasný plamen a má výbornou výhřevnost. Při hoření nepraská. Pomocí březové kůry lze rozdělat oheň i za deště. Při hoření tvoří krásné plameny a poskytuje velmi příjemnou vůni dřeva (obsahuje éterické oleje). Velmi rychle vysychá (stejně jako borovice, buk
a jasan), takže lze použít po krátké době od naštípání. Bříza je ideální pro topení v krbech a krbových kamnech. Je též mimořádně vhodná pro zatápění, či pro použití v kotlech na tuhá paliva, na dřevo či na dřevoplyn.

Ovocné stromy

Patří mezi tvrdé listnaté dřeviny. Jedná se o velmi kvalitní, ale vzácná a drahá dřeva. Mají vysokou výhřevnost a tvoří krásné plameny. Jako palivo se z důvodů vysoké ceny (malý výskyt, vysoká poptávka pro jiné účely) příliš nevyužívají. Kvalitou srovnatelné s habrem. Jabloň, hrušeň jsou výhřevností srovnatelná s dubem. Švestka a třešeň jsou na tom ještě o něco lépe.

 

 Objednávky na kasik39@seznam.cz nebo volejte 736 767 987.